Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin "Inna bajka"

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes

Agnieszka Litwinowicz-Michalak

Wiceprezesi

Wioleta Różycka

Anna Pawlak

Członkowie zarządu

Katarzyna Pacholska

Beata Kotulska

Agnieszka Przybylak

Sekretarz

Agnieszka Wrzesińska

Skarbnik

Izabela Skiba

Założycielka stowarzyszenia

Violetta Anna Rosińska (1972-2019)